Zaŭvahi da pašparta “Novaj Bielarusi”

Šostaha žniŭnia Abjadnany pierachodny kabiniet Bielarusi pakazaŭ makiet pašparta “Novaj Bielarusi”. Jon u budučyni moh by dapamahčy bielarusam u emihracyi, jakija pazbaŭlienyja mahčymaści praciahnuć dziejańnie aficyjnaha bielaruskaha pašparta praz isnavańnie režymu ŭ Bielarusi.

Afarmlieńnie pašparta vyklikala haračyja sprečki ŭ bielaruskim siecivie. U hetym tekście razhliedzim i prakamientujem haloŭnyja pretenzii da vyhliadu dakumienta.

Vokladka pašparta.

Vokladka pašparta

Imia pa baćku

Jašče ŭ časie prezientacyi makieta na kanfierencyi “Novaja Bielaruś” z zaly pastupila zaŭvaha nakont imia pa baćku ŭ dakumiencie. Maŭliaŭ, imia pa baćku nia jość bielaruskaj tradycyjaj, imion pa baćku nie bylo ŭ bielarusaŭ, a źjavilisia jany toĺki praz akupacyju Rasijskaj imperyi.

Alie nasamreč heta raspaŭsiudžany mit bielaruskich adradžencaŭ 90-ch hadoŭ minulaha stahoddzia. Na samaj spravie imiony pa baćku jość staradaŭniaj litoŭska-ruskaj (bielaruskaj) tradycyjaj, i pastajanna pisalisia šliachtaj u dakumientach starabielaruskaj movaj časoŭ Vialikaha Kniastva Litoŭskaha.

Tradycyja zapisu imion pa baćku pastupova źnikla praz palanizacyju ŭ Rečy Paspalitaj i zamienu starabielaruskaj movy spravavodstva na poĺskuju. Zapraŭdy, tradycyja byla viernutaja paślia padzielaŭ Rečy Paspalitaj i dalučeńnia ziamieĺ Bielarusi da Rasii, alie heta nia robić tradycyju rasijskaj.

Imiony pa baćku ŭ starabielaruskim tekście.

Imiony pa baćku ŭ starabielaruskim tekście, dakumienty 1547 hoda

Taraškievica

Adnoj z haloŭnaj zaŭvah karystaĺnikaŭ sieciva stala vykarystańnie ŭ aficyjnym dakumiencie klasičnaha pravapisu (taraškievicy). Užyvańnie nieŭnarmavanaha pravapisu davoli dziŭnaje.

Klasičny pravapis nia jość niejkim knižnym varyjantam z pravilami, alie piśmovaj tradycyjaj paśliavajennaj bielaruskaj emihracyi sa sprobaj unarmavać jaje ŭ 2000-hady hrupaj adradžencaŭ praz vydaču brašury “Bielaruski klasičny pravapis”.

Takim čynam, pisać biez pamylak taraškievicaj mohuć dziasiatki amataraŭ i movaznaŭcaŭ, alie nie šyrokija masy bielarusaŭ, jakim viadomy prynamsi škoĺny kurs bielaruskaj movy i litaratury.

Vychodzić, novy dakumient robić bielarusaŭ niepiśmiennymi? Dlia kaho moža być pryznačana hetaja histaryčnaja rekanstrukcyja, uličvajučy što sam Pierachodny Kabiniet vykarystoŭvaje sučasny akademičny pravapis u svaich zvarotach

Zastajecca zahadkaj, taksama jość adčuvańnie, što akramia aŭtaraŭ samoha makieta, tekst u dakumiencie nichto nie čytaŭ.

Lacinka

Padobnaja zaŭvaha jość i nakont lacinki ŭ dakumiencie. Vykarystana staraja lacinka z poĺskaj Ł, alie nia taja, jakaja nasamreč vykarystoŭvajecca prychiĺnikami lacinki i aŭtarami hetaha sajta.

Uvohulie, vykarystańnie lacinki dzielia jaje zamacavańnia na aficyjnym uzroŭni – heta dobra. Alie jość zaŭvahi da apošniaj staronki. Imia i proźvišča čamuści dubliujucca napisańniem lacinkaj i sistemaj tranślitaracyi biez dyjakrytyki.

Dva roznyja mižnarodnyja napisańni imia i proźvišča niemahčymyja ŭ aficyjnym dakumiencie, i jak bačym z jurydyčnaha imia źnizu pašparta – dlia jaho vykarystoŭvajecca napisańnie sistemaj tranślitaracyi biez dyjakrytyki. Vychodzić, napisańnie lacinkaj toĺki dlia pryhažości i blytaniny, choć u suśvietnaj praktycy lacinskaje napisańnie zaŭsiody adpaviadaje mižnarodnamu, prosta vykarystoŭvajecca biez dyjakrytyki.

Bačna, što aŭtary makieta nie źviaralisia z mižnarodnymi normami (Doc 9303 Machine Readable Travel Documents), pavodlie jakoha nacyjanaĺnaje napisańnie moža być na mižnarodnym dakumiencie, alie pavinna padzialiacca viertykaĺnaj ryskaj /.

Apošniaja staronka pašparta.

Apošniaja staronka pašparta

“My vyjdziem ščyĺnymi radami”

Taksama vyklikala zaŭvahu vykarystańnie himna “My vyjdziem ščyĺnymi radami” ŭ jakasci bielaruskaha himna.

Kali z dziaržaŭnymi symbaliami (hierb Pahonia i biela-čyrvona-biely ściah), jakija byli zaćvierdžanyja Viarchoŭnym Savietam pa adnaŭlieńni niezaliežnaści Bielarusi, alie byli źmienienyja na niezakonnym refierendumie, pytańniaŭ nie ŭznikaje, to z himnam boĺš skladana.

“My vyjdziem ščyĺnymi radami” byŭ apublikavany ŭ poźni pieryjad isnavańnia struktur Bielaruskaj Narodnaj Respubliki, i nikoli nia byŭ zaćvierdžany jak aficyjny himn.

Jak himn u toj pieryjad bielaruskim rucham zvyčajna vykarystoŭvalisia “Ad vieku my spali” i “Bielaruskaja marseĺjeza”. Pa adnaŭlieńni niezaliežnaści himn nia byŭ zaćvierdžany, i doŭhi čas vykarystoŭvalasia muzyka himna Bielaruskaj SSR biaz sloŭ, pakuĺ neasaviecki režym nie zaćvierdziŭ źmienieny tekst himna BSSR.

U časie pratestaŭ 2020–2021 hadoŭ chiba samym papuliarnym himnam byla “Pahonia” na slovy Maksima Bahdanoviča.

Himn u pašparcie.

Kolier vokladki

Adnoj z zaŭvah byŭ kolier pašpartu, maŭliaŭ pašpart suproć siońniašniaha siniaha stanovicca padobnym da čyrvonaha rasijskaha. Alie ž čyrvonyja vokladki taksama i ŭ pašpartoŭ Poĺščy, Litvy i Latvii (inšych našych susiedziaŭ). Da taho ž, vokladka nia prosta čyrvonaha kolieru, alie karmazinavaha, papuliarnaha siarod šliachty Vialikaha Kniastva Litoŭskaha.

Stanislaŭ Antoni Ščuka ŭ karmazinavym kuntušy. Nieviadomy mastak, 1735–1740

Stanislaŭ Antoni Ščuka ŭ karmazinavym kuntušy. Nieviadomy mastak, 1735–1740

Mark Šahal

U jakaści abaronnaj karcinki, jakaja pakazvajecca va ŭĺtrafijaliecie, aŭtary vykarystali karcinu Marka Šahala “Nad horadam”.

Asobnyja kamientatary ŭ internecie byli niezadavolienyja vybaram mastaka, jaki choć i naradziŭsia ŭ Bielarusi, alie nie vyznavaŭ siabie bielarusam dy nijak nie vykazvaŭsia pra svaju datyčnaść da Bielarusi. Maŭliaŭ, čamu b nia ŭziać boĺš nacyjanaĺnaha mastaka dlia nacyjanaĺnaha dakumienta?

Pakiniem žartaŭlivyja dyskusii nakont abrazańnia karciny Šahala, u vyniku čaho pa-za miežami karciny apynuŭsia siarun pad plotam.

My prakamientavali asnoŭnyja pytańni vonkavaha vyhliadu dakumienta, mahčymaść ža funkcyjanavańnia takoha dakumienta – sprava asobnaj dyskusii i admysloŭcaŭ u halinie mižnarodnaha prava.


Aŭtar(-ka) nie paznačany ŭ metach biaspieki praz toje, što bielaruskaje hramadstva znachodzicca pad represijami!

Vodhuki

 1. Avatar
  Anonymous

  Vychodzić, novy dakumient robić bielarusaŭ niepiśmiennymi?

  Ух ты, «Сьвятлана» замест «Святлана» або «Аляксандар» замест «Аляксандр» зробяць беларусаў страшна непісьменнымі і паралізуюць іх наогул! Як яны змогуць прачытаць гэтыя страшныя напісанні?!

  А «заўвага» (гэтае слова я магу выкарыстаць толькі рытарычна, таму ў дзвюхкоссях) пра нібыта неўнармаванасць – наогул хлусня і свядомы ўвод у зман людзей з разлікам на тое, што большасць цяперашніх карыстальнікаў інтэрнэту не мае звычкі верыфікаваць інфармацыю. Вы выдатна ведаеце, што беларускі класічны правапіс стыхійна ўнармоўваўся цягам 90-х (чаму сведчаннем, напрыклад, тагачасная НН) і закончыўся «Беларускім класічным правапісам. Сучаснай нармалізацыяй». Хай гэта спадзяецца на вашым сумленні.

 2. Žan Latynnyk z Vajšnoryji Avatar

  ja chaču atrymać pašpart Novaj Bielarusi naradu z ukrajinskim pašpartam

 3. Žan Latynnyk z Vajšnoryji Avatar

  Čamu lietuvisy chočuć viedać bielaruskuju movu alie na lacincy, para jaŭrejam źmianić svaju movu z iŭrycicy na lacinku
  Čamu by i nie stvaryć novuju supolku ci makiet dadatku Jidiš Latin Foundation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *